Erik Natzke作品集

埃里克 纳茨克(Erik Natzke)是一名交互设计师,他努力尝试着去:杓朴爰际醯谋呓。他对如何能拓展媒介的范围使观看者不感到孤立有着很高的热情。想象力,冒险精神,娱乐和对惊喜的渴望是他作品背后的原动力。

埃里克 纳茨克(Erik Natzke)创作作品的工具是Flash,有时根据一些简单的照片或视频,还有时是胡乱涂鸦而成。他掌握着非常特殊的绘画方法,把作品的细节处理交给一些奇妙的计算机代码处理所以他的作品很多产。

继续了解访问:http://blog.natzke.com

以下是他的画集节选:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转载须注明: 内容转载自:LAE建筑网

本文链接地址: Erik Natzke作品集

Post Comment